Carlton
18.15 123

Round 9
Princes Park
26/05/1990 13:10

Fitzroy
11.16 82