Carlton
12.10 82

Round 16
MCG
10/07/2017 00:20
18

Melbourne
14.6 90

Lineups